Fmi      Eb    Fmi   Eb
Sedmnáct let a ještě půl
Fmi       Eb        Fmi     C7
trosečník na pustým ostrově žil
Fmi        Eb       Fmi     Eb
a čekal až připluje nějakej koráb
Fmi    C7    Fmi
aby ho zachránil
Ab      Eb   Ab      Eb
Ráno co ráno zapálil oheň
  Ab         Eb        Ab  C7
a doufal, že zázrak se stane
Fmi         Eb   Fmi Eb
Vždyť dokud oheň nevyhas
Fmi    C7     Fmi
i jeho naděje plane
 
 
Jednou když ve svý chatrči spal
sen se mu zdál
V tom snu uviděl anděla
a ten mu povídal:
Já vyslyšel tvoje modlitby
a tak zítra za rozednění
ke břehu připluje loď a sní
konec trápení
Nebesa slyšela modlitbu tvou
a nasytí hladového
Konec je života na pustým ostrově
Konec je trápení tvého
 
Užaslý se probouzí
a k obzoru se dívá
Vychází slunce, nový den
a na obzoru plachta bílá
Hurá! Bůh vyslyšel moje modlitby
a nasytí hladového
Konec je života na pustým ostrově
Konec je trápení mého
 
Jen kdyby tak andělé mluvili jasně
abychom věděli, co nám chtěj říct
Člověk si myslí, že chápe to krásně
a přitom nechápe nic
A tak zatímco na břehu trosečník volá
Sláva! do všech koutů
k ostrovu zvolna připlouvá
loď plná lidožroutů
 
Hladovejch lidožroutů