Ami   Emi   F            C
Sáro, Sáro, v noci se mi zdálo
   F           C          F          G
že tři poslové Boží k nám přišli na oběd
Ami   Emi       F          C
Sáro, Sáro, jak moc a nebo málo
   F           C          F        G
mi chybí abych tvojí duši mohl rozumět?
 
 
Sbor kajícných mnichů jde krajinou v tichu
a pro všechnu lidskou pýchu
má jen přezíravý smích
A z prohraných válek se vojska domů vrací
Však zbraně stále burácí
a bitva zuří v nich
 
Vévoda v zámku čeká na balkóně
až přivedou mu koně
a pak mává na pozdrav
A srdcová dáma má v každé ruce růže
Tak snadno poplést může
sto urozených hlav
 
Královnin šašek s pusou od povidel
sbírá zbytky jídel
a myslí na útěk
A v podzemí skrytí slepí alchymisté
už objevili jistě
proti povinnosti lék
 
Páv pod tvým oknem zpívá sotva procit
o tajemstvích noci
ve tvých zahradách
A já - potulný kejklíř, co svázali mu ruce
teď hraju o tvé srdce
a chci mít tě nadosah
 
Ami   Emi   F        C
Sáro, Sáro, pomalu a líně
F                C     F             G
s hlavou na tvém klíně chci se probouzet
F           C     F         C
Sáro, Sáro, Sáro, rosa padá ráno
  F            C     F         G
a v poledne už možná bude jiný svět
F     C     F             C
Sáro, Sáro, vstávej, milá Sáro!
F            Dmi        Cmaj
Andělé k nám přišli na oběd