F            Dmi  C       F
V rukou mého syna je moje síla
F           Dmi    C             F
a naděje že jednou zbaví mě mých vin
Dmi       B    C       F
Duše mého syna krajina širá,
Dmi       B     C       F
na kterou nikdy nepadne stín
Dmi          C        B
Tohle je můj milovaný syn
Dmi          C        B
Tohle je můj milovaný syn


Můj syn rozumí řeči zvířat i lidí
a jeho oči vidí v srdci každý skrytý čin
Hlas mého syna se nese nad horami
Sílu mého syna velebím
Tohle je můj milovaný syn
Tohle je můj milovaný syn

Srdce mého syna je laskavé a dobré
Jeho dům ať navěky je i domem mým
Vůně mého syna jako vůně pole,
kterému žehná Hospodin
Tohle je můj milovaný syn
Tohle je můj milovaný syn