C                  Bmi  F  C
Tvoje oči jako uhlí
Diamanty na dně truhly
Tvoje kůže - kůrka chleba
co zbyla Pánubohu od oběda
C
Černý kafe, černý kafe, černý kafe, černej čaj
Fmi
Aj aj aj...
 
 
Pro tebe a pro tvý sestry
šila máma sukně pestrý
Prsteny z ryzího zlata
nosí tvoji bráchové a tvůj táta
 
Černý kafe, černý kafe, černý kafe, černej čaj
 
Na chviličku zdálo se mi
že jsem s tebou v cizí zemi
Mluvíš jak když moře šumí
slova kterým nerozumím
 
Kali kava, kali kava, kali kava, šukar čhaj