F
Drahá maminko, milý tatínku!
Gmi7
Píši tak pozdě - však pro Váš klid:
G7
Odpusťte mi a pochopte, prosím
C7
Musela jsem odejít
 
Teď cítím, že konečně volněji dýchám
když domov byl pro mě - ach! příliš těsný
Já nehodná odcházím bez rozloučení
Já bláhová, já věřím ve sny
 
Mé místo je zde, a to je má role
Vám možná se nezdá, mně je však drahá
Pracuji u firmy národně proslulé
(firma se jmenuje Cirkus Praha)
 
Prozatím jsem zde v kantýně
někdy od večera do rozednění
Prozatím dělám tu společnost pánům
ale to se prý záhy již změní
 
Pánové zvou si mě ke svému stolu
Mě čeká prý slavná a závratná dráha!
Nosí mi dárky a jsou vskutku milí
Život je ráj, život je Cirkus Praha!
 
A ten pán, co mě živí, u kterého bydlím
Ó, kdybys, maminko, viděla!
Říká, že světovou umělkyni
do roka ze mě udělá
 
Prý se s ním dostanu do Evropy
Sjezdíme spolu celý svět
Ach, jsem tak šťastna, nevýslovně!
(Svatba prý bude co nevidět)
 
A náš pan řiditel - báječný člověk!
Poznal můj talent a ocenit zná
A principál, šašci a trpaslíci
ti všichni mi říkají Nedostižná
 
Vzduch těžkne potem a houstnoucím dýmem
Nad městem svítá a já tančím nahá
Až se zalykám smíchem a červeným vínem
a volám: Ať žije Cirkus Praha!!!