E                      F#mi...
Pomalu a klidně plynou řeky do moří
Břehy podemílá jejich proud
Až můj oheň zhasne, až má svíce dohoří
Chci pomalu a klidně vydechnout
Aj aj aj…

Až převozník si najde moje jméno s adresou
A řekne: Už je čas, přišel tvůj den
Ať se mý srdce nechvěje a ruce netřesou
Chci odejít, chci vyplout připraven
Aj aj aj…

Až poznám, že všechny moje dny sečtený jsou
Až ucítím, že krátí se mi dech
Ať něžný vlny houpavý mý tělo odnesou
Na druhý břeh
Aj aj aj…

C#mi   E   C#mi   E   H   D

G                      Ami...
Pomalu a klidně plynou řeky do moří
Nikdo nezastaví jejich proud
Až můj oheň zhasne, až má svíce dohoří
Chci zapomenout, chci zapomenout
Aj aj aj…