Dmi                 A    Dmi
Jenom tak plout si na hladině rybníka
  Dmi                      A   Dmi
a cítit, jak tě vesmír polyká
        Dmi                    A    Dmi
Jen tak položit se naznak mezi vlnami
                       Gmi
a vnímat všechno nad námi

    Gmi                               A
Pak na obloze najít mrak co podobá se koze
  Gmi                           A
a naložit na něj všechno, co je mé méé mééé

Dmi
Mezi břehy
C
Mezi světy
B        A
Bez tíže kříže
     Dmi
plujeme